Người Nepal nói về sự ứng phó chậm trễ một năm sau trận động đất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.