Người Mỹ gốc Hoa ủng hộ ông Trump đi ngược lại xu hướng toàn quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.962 seconds.