Người mẫu Trang Phạm đẹp ‘nổi loạn’ với trang phục truyền thống

Người mẫu Trang Phạm đẹp ‘nổi loạn’ với trang phục truyền thống

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.