Người mẫu Alicia Douvall đang có kỳ nghỉ cùng gia đình tại Maroc.

Người mẫu Alicia Douvall đang có kỳ nghỉ cùng gia đình tại Maroc.

Shares

AliciaDouvall2.jpg
AliciaDouvall3.jpg
AliciaDouvall4.jpg
AliciaDouvall5.jpg
AliciaDouvall6.jpg
AliciaDouvall7.jpg
AliciaDouvall8.jpg
AliciaDouvall9.jpg
AliciaDouvall10.jpg
AliciaDouvall11.jpg
AliciaDouvall12.jpg
AliciaDouvall13.jpg
AliciaDouvall14.jpg
AliciaDouvall15.jpg
AliciaDouvall16.jpg
AliciaDouvall18.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.