Người Hàn Quốc biểu tình chống lá chắn phi đạn THAAD vì sợ bị phóng xạ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

48 queries in 3.362 seconds.