Người Hàn Quốc biểu tình chống lá chắn phi đạn THAAD vì sợ bị phóng xạ

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE