Người già nhất thế giới qua đời ở New York, thọ 116 tuổi

Shares

Shares

28 queries in 2.305 seconds.