Người già nhất thế giới qua đời ở New York, thọ 116 tuổi

0
6

comments

SHARE