‘Người đẹp xứ Dừa’ diện street style trên phố Thái Lan

‘Người đẹp xứ Dừa’ diện street style trên phố Thái Lan

CaoThaiHa2.jpg
CaoThaiHa3.jpg
CaoThaiHa4.jpg
CaoThaiHa5.jpg
CaoThaiHa6.jpg
CaoThaiHa7.jpg
CaoThaiHa8.jpg

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.211 seconds.