Người dân phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), luật Đất đai 2014 và Nghị định 104 của Chính phủ quy định về khung giá đất, với mức tăng bình quân khoảng 2 lần, UBND TP.HCM cũng đã có Quyết định số 51 và Quyết định số 35 ban hành bảng giá đất có mức tăng bình quân khoảng 1,9 lần (áp dụng từ năm 2015 - 2019) và hệ số điều chỉnh giá đất.

Người dân phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn

Shares

Theo đó, nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi làm thủ tục xin hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trong một số khu vực hẻm sâu đã phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn các trường hợp tương tự được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ năm 2014 trở về trước, mà nguyên nhân là theo quy định của pháp luật đất đai, mức giá đất thấp nhất của địa phương không được thấp hơn mức giá đất tối thiểu theo khung giá của Chính phủ ban hành.
Do đó, HoREA kiến nghị Bộ TN-MT trình Chính phủ xem xét giao quyền cho UBND cấp tỉnh toàn quyền xem xét, quyết định xây dựng bảng giá đất cho phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Bởi với mức nộp tiền sử dụng đất cao hơn trước, có thể nhiều hộ gia đình, cá nhân không có đủ khả năng tài chính, dẫn đến các giao dịch bằng giấy tay, phát sinh thị trường ngầm.
Theo Thanhnien

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.