Người dân miền Trung không tin biển đã sạch

Shares

Theo RFA Vietnamese

 

Shares

25 queries in 1.855 seconds.