Người dân Hà Tĩnh bắt đầu nhận đền bù từ vụ Formosa

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.