Người dân Hà Tĩnh bắt đầu nhận đền bù từ vụ Formosa

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.785 seconds.