Người dân Đồng Tâm, Hà Nội lập kênh phát thanh riêng

Theo RFA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 3.059 seconds.