Người Đà Nẵng bất bình với du khách Trung Quốc

Shares

Theo RFA Vietnamese

Shares

44 queries in 3.341 seconds.