Người ăn xin lấy bát đập vào đầu người kia khiến anh ấy chảy máu đầu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.