Ngu người… Tiệm vàng, tiệm hột xoàn không cướp! đi vào tiệm nét cướp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.824 seconds.