Ngũ Giác Đài ký hợp đồng 6.6 triệu MK để Boeing thiết kế phi thuyền con thoi cỡ nhỏ

Ngũ Giác Đài ký hợp đồng 6.6 triệu MK để Boeing thiết kế phi thuyền con thoi cỡ nhỏ

Ngũ Giác Đài ký hợp đồng 6.6 triệu MK để Boeing thiết kế phi thuyền con thoi cỡ nhỏ có thể bay 10 chuyến trong 10 ngày và phóng vệ tinh quân sự lên không gian.

Phi thuyền tương lai gọi bằng tên Experiment Spaceplane 1, hay ký hiệu XS-1, có thể bay, hạ cánh, lấy nhiên liệu, chở 1 vệ tinh khác, bay lại trong 24 giờ.

Đây là tin vui với ban nghiên cứu đuợc biết với tên tắt DARPA tại Ngũ Giác Đài, theo hướng giảm chi phí phóng vệ tinh.

Defense Systems báo tin: DARPA mong muốn mỗi chuyến phóng vệ tinh tốn không hơn 5 triệu MK.

Trong năm qua, Boeing đã đuợc thưởng 1 hợp đồng 4 triệu MK để thực hiện giai đoạn đầu của thiết kế, và nay đuợc giao làm giai đoạn 2, có thể hoàn tất vào Tháng 8-2016

Theo Viet Bao

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 2.243 seconds.