Ngũ Giác Đài: ISIS mất gần nửa lãnh thổ chiếm được của Iraq

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.847 seconds.