Ngư dân và biển đảo P.2 – Hỗ trợ nào cho ngư dân?

Theo RFA Vietnamese

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

59 queries in 0.493 seconds.