Ngư dân giết cá sấu khổng lồ trả thù cho người vợ mang thai 2 tháng đã bị nó ăn thịt…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.