Ngôi nhà tương lai của ông Obama ở khu phố lịch sử của Washington

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE