Ngôi nhà tương lai của ông Obama ở khu phố lịch sử của Washington

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

 

comments

SHARE