Ngọc Lan đẹp đượm buồn giữa rừng vắng

Ngọc Lan đẹp đượm buồn giữa rừng vắng

SharesĐất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.