Ngọc Hân, Tú Anh thân thiết như chị em tại sự kiện

Ngọc Hân, Tú Anh thân thiết như chị em tại sự kiện

Shares

NgocHan2.jpg
NgocHan3.jpg
NgocHan4.jpg
NgocHan5.jpg
NgocHan6.jpg
NgocHan7.jpg
NgocHan8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.