Ngọc Duyên, Lê Hà khoe da thịt giữa đêm rét ở Paris

Ngọc Duyên, Lê Hà khoe da thịt giữa đêm rét ở Paris

NgocHuong2.jpg
NgocHuong3.jpg
NgocHuong4.jpg
NgocHuong5.jpg
NgocHuong6.jpg
NgocHuong7.jpg
NgocHuong8.png

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 1.620 seconds.