Ngoạn mục cảnh trực thăng săn ngầm Mi-14 hạ cánh xuống biển

Một trong những tính năng đặc biệt nhất trên trực thăng săn ngầm Mi-14 mà Nga định tái trang bị là khả năng hạ cánh dễ dàng trên mặt nước.

Ngoạn mục cảnh trực thăng săn ngầm Mi-14 hạ cánh xuống biển

Shares

Shares

27 queries in 3.623 seconds.