Ngoại trưởng Mỹ sẽ dự hội thảo về chiến tranh Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.