Nghị sĩ, giới hoạt động kêu gọi đưa chó quân đội về nhà sau khi phục vụ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.