Nghị sĩ 14 nước kêu gọi Việt Nam thả luật sự Nguyễn Văn Đài

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.618 seconds.