Nghệ sĩ Việt đáp trả các sao Trung Quốc tuyên truyền bản đồ lưỡi bò

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.