Nghe nói M/V này bị cấm chiếu ở HQ, đố các thánh biết vì sao?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.