Ngày nhỏ có ai tập xe đạp kiểu này không. Tuổi thơ dữ dội quá.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.