Ngay cả ảo thuật gia Diamond cũng phải quỳ xuống trước anh ấy @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.823 seconds.