Ngân sách tiểu bang California hụt $175.1 tỉ

Ngân sách tiểu bang California hụt $175.1 tỉ

Shares

Thống đốc California, Jerry Brown, tại một hội thảo ở San Francisco, California. (Hình: Kimberly White/Getty Images for Fortune)

Dù rằng ngân sách năm 2014-2015 được cân bằng, chính quyền tiểu bang chấm dứt tài khóa này với số nợ $175.1 tỉ, phần lớn do nay lần đầu tiên phải tính cả những món tiền phải đóng vào quỹ hưu trong danh sách chi tiêu.

Theo quy định mới của Hội Ðồng Tiêu Chuẩn Kế Toán (GASB), các chính quyền tiểu bang và địa phương nay phải liệt kê những khoản tiền phải đóng vào quỹ hưu nhưng chưa đóng được là các món nợ.

Những nhà tranh đấu đòi cải tổ chính sách hưu bổng đã hoan nghênh tiêu chuẩn mới này của GASB, nói rằng điều này cho thấy rõ ràng việc không liệt kê tiền thiếu quỹ hưu đã làm sai lạc tình trạng thật sự của tình hình tài chánh cấp tiểu bang và địa phương.Dự thảo ngân sách tiểu bang California của Thống Ðốc Jerry Brown cho tài khóa 2016-2017 đã cho thấy số tiền thiếu quỹ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính phủ nay là $71.8 tỉ, và ông Brown phải thương thảo với giao kèo mới với các nghiệp đoàn nhân viên chính quyền tiểu bang để buộc họ phải trả thêm phần mình vào các chi phí này, mới gần đây nhất là với nghiệp đoàn giám thị nhà tù tiểu bang.

Bản báo cáo ngân sách cho hay hơn 51% (khoảng $89.9 tỉ) trong số $175.1 tỉ tiền nợ liên quan đến số tiền phải đóng để chi trả cho những trách nhiệm lâu dài đối với nhân viên chính quyền. Khoảng 38.3% khác (chừng $67.1 tỉ) là các trái phiếu giúp các học khu và các cơ quan chính quyền địa phương khác.

Ông Brown đã thuyết phục được cử tri bỏ phiếu chấp thuận lập quỹ dự phòng để dành ra món tiền đối phó với các cuộc suy thoái kinh tế sau này. Nhưng ông bị các giới chức Dân Chủ trong Quốc Hội tiểu bang đòi phải chi số tiền này cho các chương trình y tế và an sinh xã hội.

Nguồn: Theo Báo Người Việt

Shares

20 queries in 1.205 seconds.