Ngân sách đang bội chi gần 50 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2015 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và cao hơn so với yêu cầu tiến độ dự toán (76 nghìn tỷ đồng).

Ngân sách đang bội chi gần 50 nghìn tỷ đồng

Shares

Anh minh họa

Lũy kế 4 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 314,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng chi NSNN tháng 4/2015 ước 94,75 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 4 tháng ước đạt 362,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2014. Tính ra, NSNN bội chi khoảng 15,4 nghìn tỷ đồng trong tháng vừa qua, đưa lũy kế 4 tháng lên tới 48,55 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán năm.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.