Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Đây là yêu cầu của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã thể hiện tại Công văn số 190 – CV/HNDT ngày 23/11/2015.

Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Shares

Công văn số 190 – CV/HNDT của Hội Nông dân tỉnh.

Công văn số 190 – CV/HNDT nêu rõ: “Thời gian gần đây, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh nhận được thông tin phản ánh có hiện tượng một số cá nhân lấy danh nghĩa “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” vận động nông dân trong tỉnh tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” gửi tiền vào trung tâm để nhận hỗ trợ.

Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh thông báo để các huyện, thành, thị Hội biết: Tỉnh hội không nhận được sự chỉ đạo từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và không có văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình “Trái tim Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để tránh sự lợi dụng lòng tin của nông dân, nhất là các hộ nghèo để lừa đảo, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội nông dân các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền hội viên, nông dân cảnh giác với các đối tượng lấy danh nghĩa “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” để lừa đảo, vận động nông dân góp tiền; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra cơ sở Hội để nắm bắt thực trạng tình hình. Nếu phát hiện được các hiện tượng trên phải báo chính quyền và công an địa phương để kịp thời ngăn chặn, báo cáo về tỉnh hội bằng văn bản và qua hòm thư [email protected] của Ban Tuyên huấn tỉnh hội”.

Hội Nông dân tỉnh đã vào cuộc để ngăn chặn hoạt động của các đối tượng mang danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (trong ảnh: Hoạt động của nhóm tư vấn chương trình Trái tim Việt Nam tại trụ sở HTX Phong Toàn)

1

Hoạt động của nhóm tư vấn chương trình Trái tim Việt Nam tại trụ sở HTX Phong Toàn-TP Vinh

Với việc ban hành Công văn số 190 – CV/HNDT có nội dung nêu trên đã cho thấy, Hội Nông dân tỉnh đã chính thức vào cuộc nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong xây xựng nông thôn mới, tránh cho người dân khỏi bị mắc lừa….

Theo Báo Nghệ An

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.