Ngạc nhiên xe tăng T-72B tự độ của quân nổi dậy Ukraine

Quân nổi dậy miền đông Ukraine đã tự nâng cấp các xe tăng T-72B với giáp phản ứng nổ nhằm đối phó với cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai.

Ngạc nhiên xe tăng T-72B tự độ của quân nổi dậy Ukraine

Shares

Shares

46 queries in 2.731 seconds.