Ngạc nhiên vũ khí phát xít Đức ở chiến trường Syria

Rất ngạc nhiên khi có nhiều vũ khí phát xít Đức hiện được nhiều phe phái phiến quân ở Syria sử dụng để chống lại quân đội chính phủ Assad.

Ngạc nhiên vũ khí phát xít Đức ở chiến trường Syria

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.