Ngạc nhiên: Tên lửa SAM-2…được biến thành tên lửa đạn đạo

Hóa ra tên lửa phòng không SAM-2 huyền thoại cũng được một vài nước sử dụng làm nền tảng phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo.

Ngạc nhiên: Tên lửa SAM-2…được biến thành tên lửa đạn đạo

Shares

Shares

55 queries in 5.261 seconds.