Ngạc nhiên tên lửa mới dành cho siêu hạm LCS Mỹ

Nhằm chống lại mục tiêu tầm gần, cỡ nhỏ, Mỹ đã quyết định trang bị cho các tàu chiến LCS “lắm tiền nhiều tật” tên lửa chống tăng Hellfire.

Ngạc nhiên tên lửa mới dành cho siêu hạm LCS Mỹ

Shares

Shares

64 queries in 5.223 seconds.