Ngạc nhiên phụ nữ chế tạo máy bay chiến đấu Mỹ

Không ít máy bay chiến đấu của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2 được các chị em phụ nữa tham gia chế tạo.

Ngạc nhiên phụ nữ chế tạo máy bay chiến đấu Mỹ

Shares

Shares

46 queries in 2.694 seconds.