Ngạc nhiên khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới

Rất ngạc nhiên khi súng trường tấn công FN SCAR được coi là khẩu súng bộ binh tốt nhất thế giới thế giới hiện nay.

Ngạc nhiên khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.875 seconds.