Ngạc nhiên khẩu pháo chống tăng đáng sợ nhất của Campuchia

Pháo chống tăng T-12 của Campuchia không chỉ có khả năng bắn các loại đạn xuyên thông thường mà cả tên lửa chống tăng Bastion.

Ngạc nhiên khẩu pháo chống tăng đáng sợ nhất của Campuchia

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.