Nga viết ‘Thay mặt cho Paris’ trên những quả bom dùng để oanh kích ở Syria

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.