Nga: Trung Quốc sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44

Theo chuyên gia Nga, Trung Quốc đã sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44 để tạo ra J-20.

Nga: Trung Quốc sao chép tiêm kích tàng hình MiG 1.44

Shares

Shares

46 queries in 2.803 seconds.