Nga- TQ diễn tập ‘chiếm đảo’ trên biển Đông

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE