Nga tố cáo Ủy ban Điều tra Quốc tế giúp Ukraina ngụy tạo bằng chứng vụ MH17

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay MH17 đã tạo điều kiện cho phép Ukraina ngụy bằng chứng, biến vụ việc theo hướng “có lợi” cho Kiev, trong khi từ chối Moscow đóng vai trò tích cực trong vụ điều tra.

Nga tố cáo Ủy ban Điều tra Quốc tế giúp Ukraina ngụy tạo bằng chứng vụ MH17

Shares

Shares

24 queries in 2.247 seconds.