Nga tập dượt diễu binh chuẩn bị cho kỷ niệm chiến thắng phát xít (VOA60)

Shares

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.