Nga phô diễn khí tài quân sự nhân 71 năm thắng Đức Quốc xã (VOA60)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.792 seconds.