Nga phô diễn khí tài quân sự nhân 71 năm thắng Đức Quốc xã (VOA60)

0
6

comments

SHARE