Nga mòn mỏi chờ Iran mua chiến đấu cơ Sukhoi, MiG

Các công ty quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Iran sớm ký hợp đồng lớn mua các chiến đấu hiện lợi của Sukhoi, MiG.

Nga mòn mỏi chờ Iran mua chiến đấu cơ Sukhoi, MiG

Shares

Shares

24 queries in 2.355 seconds.