Nga kỳ vọng Việt Nam, nhiều nước mua tên lửa Buk-M3

0
20

comments