Nga dùng 50 tên lửa hành trình Kalibr mới làm gì?

50 tên lửa hành trình Kalibr mà Hải quân Nga mới tiếp nhận có lẽ là được trang bị cho các tàu chiến 11356 vừa được biên chế.

Nga dùng 50 tên lửa hành trình Kalibr mới làm gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

42 queries in 2.687 seconds.