Nga dùng 50 tên lửa hành trình Kalibr mới làm gì?

50 tên lửa hành trình Kalibr mà Hải quân Nga mới tiếp nhận có lẽ là được trang bị cho các tàu chiến 11356 vừa được biên chế.

Nga dùng 50 tên lửa hành trình Kalibr mới làm gì?

Shares

Shares

42 queries in 2.501 seconds.